Upravni ugovor – radi namirenja poreznog duga (novi porezni propis)

Nova isplatna lista od 01.10.2015.
28. rujna 2015.
Ugovor o ustupu s Poreznom upravom
2. listopada 2015.

Sukladno izmjenama i dopunama Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 26/15.) od 1.8.2015. poslovni subjekt (građani, obrtnici, pravne i fizičke osobe) može sklopiti upravni ugovor radi namirenja dospjelog poreznog duga (djelomično ili u cijelosti) na više mjesečnih obroka (do 24 mjeseca) uz kamatnu stopu od 12%. Ovaj način plaćanja poreznog duga bi bio nešto slično kao reprogram, obzirom da nema više reprograma.

Primjer 1: ako vidimo da do kraja mjeseca nećemo moći platiti PDV, najbolje je odmah sklopiti upravni ugovor, uz uvjet da nismo blokirani.

Primjer 2: dospjeli nenaplaćeni dug po osnovi poreza , doprinosa, članarina… (osim mirovinskog I i II stup)

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora porezni obveznik podnosi nadležnoj Poreznoj upravi u pisanom obliku, s time da se prije toga moraju podmiriti novčane kazne i troškovi postupka (konto 6025 i 4448).
Upravni ugovor se NE MOŽE sklopiti za porezni dug:

  1. Koji je bio predmet u raskinutom upravnog ugovoru
  2. Obuhvaćen reprogramom
  3. Za dospjele i neplaćene rate iz prije sklopljenog upravnog ugovora
  4. U slučaju da se učestalo traže prijedlozi za upravni ugovor