Usluge za neprofitne organizacije

Usluge za neprofitne organizacije

Vesal d.o.o. Vam nudi kompletno vođenje poslovnih knjiga, te izradu financijskih izvještaja za „male“ i „velike“ udruge sukladno Zakonu o udrugama, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, te ostalim pratećim zakonima i pravilnicima.

U nastavku možete vidjeti koje sve vrste usluga obavljamo za neprofitne organizacije:

  • izrada kvartalnih i godišnjih financijskih izvještaja, te predaja obrazaca na Finu i u Državni ured za reviziju
  • vođenje pomoćnih knjiga: knjiga URA, IRA, blagajne
  • obračun amortizacije
  • popis dugotrajne imovine i sitnog inventara
  • obračun plaća, te predaja JOPPD-a elektronski u Porezu upravu
  • obračun prijevoza, dnevnica, terenskih dodataka te predaja JOPPD obrasca
  • obračun honorara