Vlada usvojila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom

Prigodno darivanje radnika u 2015.
7. prosinca 2015.
Stupio na snagu novi Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
16. prosinca 2015.

10.09.2015. na sjednici Vlade usvojena je Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom. Uredba se odnosi na tvrtke i obrtnike koji rade, prodaju, obrađuju li uvoze proizvode pakirane u ambalaži koji su obveznici plaćanja naknade za gospodarenje ambalažnim otpadom. Uredbom se mijenja način obračuna naknade gospodarenja otpadnom ambalažom koja više neće biti fiksna, već će se izračunavati prema stvarnim troškovima sustava sakupljanja i oporabe otpadne ambalaže.