Zapošljavanje umirovljenika

Plaća – Nova isplatna lista od 1.10.2015.
5. studenoga 2015.
Porez na potrošnju u Gradu Zagrebu smanjen na 2%
21. studenoga 2015.

Umirovljenika možemo primiti u radni odnos do 4 sata dnevno ako je u starosnoj mirovini bez da gubi pravo na mirovinu. Isti se prijavljuje na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a osobni odbitak možemo koristiti ako imamo Poreznu karticu. U nekim slučajevima, ovisno o visini mirovine, isplati se da radnik u Poreznoj upravi podigne Poreznu karticu, tako da mu se može koristiti osobni odbitak prilikom obračuna plaće. JOPPD obrazac se predaje na Poreznu upravu sa IP identifikatorom 2. Umirovljenik je obvezan istekom godine prijaviti porez putem Prijave poreza na dohodak, u kojem se prijavljuje mirovina i plaća.