Čuvanje knjigovodstvenih isprava

Obvezni elementi računa
4. listopada 2018.
Sekcija računovođa HOK-a uspjela u naporima – UKIDA SE OBVEZA LICENCIRANJA RAČUNOVOĐA
12. listopada 2018.

Sukladno čl. 10. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16.) knjigovodstvene isprave čuvaju se:

  1. isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – TRAJNO
  2. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu – NAJMANJE 11 GODINA
  3. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – NAJMANJE 11 GODINA

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Sukladno čl. 14. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16.) poslovne knjige čuvaju se:

  1. dnevnik i glavna knjiga- NAJMANJE 11 GODINA
  2. pomoćne knjige – NAJMANJE 11 GODINA

Rok za čuvanje poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se isti odnose.