Deklaracije na trgovačkoj robi

Što je ATA KARNET?
7. studenoga 2017.
Godišnje utvrđivanje (obračun) poreza i prireza za 2017. godinu
9. prosinca 2017.

Deklaracije na trgovačkoj robi (kupljenoj u EU / u trećim zemljama / proizvedene u Hrvatskoj), Sukladno čl. 6. Zakonu o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. i 110/15.), trebaju sadržavati slijedeće podatke:

  1. Naziv proizvoda
  2. Tip i model proizvoda
  3. Naziv pod kojim se proizvod prodaje
  4. Sastav proizvoda
  5. Svojstva i tehnička obilježja proizvoda
  6. Naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije

Svi podaci moraju biti napisani čitljivo, na hrvatskom jeziku, na latiničnom pismu.

Primjer:
Trgovački društvo registrirano za maloprodaju (u sustavu PDV-a, u VIES bazi) kupilo u Austriji torbe, šalove, nakit za daljnu prodaju u trgovini. Prodavatelj je izdao račun bez PDV-a, odnosno prenosi obvezu Poreza na dodanu vrijednost na Hrvatskog poreznog obveznika.

Hrvatski porezni obveznik zaprima robu i knjiži račun u svojoj evidenciji. Račun se:
a) prijavljuje kroz PDV obrazac u kolonama II/7 – stjecanje dobara unutar EU, III/7 – pretporez kod stjecanja dobara unutar EU
b) prijavljuje kroz PDV-S obrazac (Prijava stjecanja dobara i primljene usluge iz drgih država članica EU) u stupac: Vrijednost stečenih dobara

Nakon napravljene kalkulacije za primljenu robu, a prije stavljanja robe na police, društvo je dužno označiti proizvode deklaracijama na kojima je potrebno da su svi elementi navedeni u čl. 6. Zakona o zaštiti potrošača, te vidljivo istaknuti maloprodajnu cijenu u kunama.