DOPRINOS ZA ŠUME – NOVO OD 1.1.2019. GODINE

Kolektivni Ugovor Ugostiteljstva
9. lipnja 2018.
Trebaju li privatni iznajmljivači (paušalisti) PDV ID broj (plaćati PDV)?
6. kolovoza 2018.

Prema Nacrtu Prijedloga Zakona o šumama koji je u ožujku 2018. godine predložilo Ministarstvo poljoprivrede u Članku 65. predloženo je slijedeće:

  1. Pravne i fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a ostvaruju ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kuna, plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma
  2. Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se u visini 0,0265% od ukupnog prihoda i uplaćuje se u državni proračun za namjene iz članka 66. ovoga Zakona, tromjesečno i po završnome računu.

Prema navedenom, ako prođe nacrt Prijedloga novog Zakona, od 1.1.2019. godine naknadu za općekorisnu funkciju šuma (OKFŠ) prestale bi plaćati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost i ostvaruju godišnje prihode ispod 3.000.000,00 kuna. Obveza plaćanja odnosila bi se samo na poduzetnike sa prihodima iznad navedene svote. Također je iz nacrta Prijedloga je vidljivo da bi stopa plaćanja ostala ista kao i sada, odnosno 0,0265% od ukupno ostvarenih prihoda odnosno primitaka kod obrtnika.