DOPRINOSI U 2018. GODINI

TOPLI I HLADNI NAPICI U 2018. GODINI
28. siječnja 2018.
DNEVNICE
28. siječnja 2018.

Doprinosi u 2018. godini:

Osnovica Doprinosi
Radnik – minimalac
(ako je 12 mjeseci na minimalcu PAZI – Olakšica)
3.439,80 kn
Direktor – član uprave 5.213,00 kn 1.939,24 kn
Obrtnik 5.213,00 kn 1.939,24 kn
Obrtnik – paušalist 3.208,00 kn 1.193,38 kn
Stručno osposobljavanje 3.047,60 kn 1.133,71 kn
Samostalna djelatnost 8.822,00 kn 3.281,78 kn
Obrtnik – dobitaš 8.822,00 kn 3.281,78 kn