Evidencije o radnicima

Nove trošarine na duhan i duhanske proizvode
27. travnja 2015.
Obrazac PPO (novo od 01.01.2015)
28. travnja 2015.

Novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima propisan je sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 32/15.)

U evidenciju radnog vremena uvode se, uz sve ostale do sada tražene podatke, još tri nova obvezna podatka: vrijeme terenskog rada, vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta i vrijeme nenazočnosti u toku dnevnog rasporeda po zahtjevu radnika.

Važno je da je izmijenjena ažurnost tako da podaci moraju biti ažurni na završetku radnog dana radnika, a samo ako neki podatak nije poznat, odmah po saznanju toga podatka.