Fizička osoba – iznajmljivanje – apartmana

DNEVNICE
28. siječnja 2018.
Primjena GDPR-a
24. svibnja 2018.

Postupak ako fizička osoba – građanin iznajmljuje apartman/sobe  turistima:

  1. Fizička osoba (iznajmljivač) odlazi u Ured za gospodarstvo gdje je apartman i traži Odobrenje (kategorizaciju) da može iznajmljivati apartman
  2. Kada dobije Rješenje od Ureda za gospodarstvo iz mjesta gdje se nalazi objekt za iznajmljivanje,  odlazi u Poreznu upravu prema mjestu prebivališta
  3. Nakon toga Porezna uprava šalje Rješenje o plaćaju poreza, Porez se plaća prema turističkom razredu, najviša kategorija je A i plaća se 300,00 kn godišnje po jednom krevetu, najniži razred je D i plaća se 150,00 kn godišnje po jednom krevetu
  4. Jednom godišnje se u Poreznu (do 28.2) predaje obračun Turističke članarine koja se plaća prema prihodima, prema razredu
  5. U tom slučaju se može uzeti i agencija koja će prodavati
  6. Ako će iznajmljivač raditi preko Bookinga, mora se prijaviti u PDVID i dobiti broj, te plaća PDV na INO usluge i podnosi PDV obrazac i plaća PDV samo u mjesecima kada ima obvezu

U slučaju da je iznajmljivanje jednom godišnje može ići Ugovor o najmu, navesti početak i kraj i odnijeti u Poreznu upravu na oporezivanje, zatim čeka Rješenje – te se na 70% ugovorenog iznosa plaća 12% poreza na dohodak + pripadajući prirez.