Isplata otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

PDV po naplati – Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
5. studenoga 2020.
Minimalana plaća za direktore od 1. siječnja 2021. godine
14. studenoga 2020.

Sukladno Članku 126. Zakona o radu NN 93/14, 127/17, 98/19. postoje dvije/tri mogućnosti, a to su:

           1. Radni odnos može prestati sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu ili otkazom radnika, u tom slučaju nisu ispunjene pretpostavke propisane čl. 126. ZR-a vezano za ostvarivanje prava radnika na otpremninu, radnik nema pravo na otpremninu.

          2.  Pravo na otpremninu postoji samo u slučaju kada poslodavac otkazuje ugovor o radu, uz ispunjenje dodatnih uvjeta iz čl. 126. ZR-a.

          3.  U slučaju da radnik daje otkaz = nema pravo na otpremninu, ali nema niti pravo na burzu (ako mu to treba)

Izračun:

Prosječna plaća : 3 = x kn (1/3 prosječne plaće= x 3 (pune godine rada kod tebe) = y kn (neoporezivo).

U slučaju isplate otpremnine – otpremnina može biti ugovorena odnosno određena u manjem i u većem iznosu od 8000 kuna, te radniku pripada pravo upravo na onaj iznos koji je ugovoren, odnosno određen. Otpremnina do 8.000,00 kn zbog odlaska u mirovinu je neoporeziva.

Članak 126. Zakona o radu u nastavku…

Otpremnina

Članak 126.

(1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

(2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

(3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.