Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti podataka

Informacijama navedenima u nastavku želimo vas informirati o obradi vaših osobnih podataka koju provodimo kao i o vašim pravima iz područja zaštite podataka.

Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka
Voditelj obrade prema čl. 4., st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka EU (OUZP) jest:

Konica Minolta Hrvatska – poslovna rješenja, d.o.o.
Horvatova 82, 10000 Zagreb
Telefon: 01 618 5022
E-adresa: gdpr@konicaminolta.hr

Ako imate pitanja u vezi zaštite podataka, u svakom se trenutku možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka:

Ovlaštena osoba: Osoba za kontakt:
Gđa. dr. Frederike Rehker

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Njemačka

Telefon: +49 (0)511 7404-0

dataprotection(at)konicaminolta.eu

Štefica Herlić

Konica Minolta Hrvatska

– poslovna rješenja, d.o.o.

Horvatova 82, 10000 Zagreb,

Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 618 50 22

gdpr(at)konicaminolta.hr

Vaš prava

U vezi s vašim osobnim podatcima koje obrađujemo imate sljedeća prava:

 • pravo na informiranost o kategorijama podataka koje obrađujemo, svrhama obrade, možebitnim primateljima ili kategorijama primatelja vaših podataka te o predviđenom razdoblju u kojem će podatci biti pohranjeni (čl. 15. OUZP-a)
 • pravo na ispravak netočnih odnosno nepotpunih podataka odnosno pravo na dopunu (čl. 16. OUZP-a)
 • u okviru čl. 17. OUZP-a pravo na brisanje podataka – posebno ako osobni podatci više nisu potrebni za predviđenu svrhu odnosno ako se nezakonito obrađuju ili ako ste povukli privolu ili uložili prigovor na obradu
 • pod određenim uvjetima na temelju čl. 18. OUZP-a pravo na ograničenje obrade podataka ako brisanje nije moguće odnosno ako postoje nedoumice po pitanju obveze brisanja
 • u okviru prava na prenosivost podataka na temelju čl. 20. OUZP-a imate pravo osobne podatke koje ste nam dali dobiti u strukturiranom, uobičajenom strojno čitljivom formatu te ih po potrebi prenijeti drugima
 • zbog razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka na temelju legitimnog interesa (čl. 21., st. 1. OUZP-a)
 • imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu s trenutačnim učinkom za ubuduće (čl. 7., st. 3. OUZP-a); to naravno vrijedi i za povlačenje privola koje ste nam dali prije stupanja OUZP-a na snagu
 • imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu u skladu s čl. 77. OUZP-a

Prikupljanje osobnih podataka za posjet našoj mrežnoj stranici

Ako našu mrežnu stranicu upotrebljavate isključivo radi informiranja, tj. ako se ne registrirate niti nam dajete druge informacije, prikupljamo samo osobne podatke koje vaš preglednik prosljeđuje našem poslužitelju. Ti su podatci potrebni iz tehničkih razloga kako bi bio omogućen prikaz mrežne stranice. Osim toga ti su podatci potrebni kako bi se osigurala tehnička stabilnost i sigurnost naše mrežne stranice. (Pravna je osnova čl. 6., st.1., točka 1 slovo f OUZP-a).

 • IP adresa
 • Datum i vrijeme upita
 • Zemlja porijekla upita
 • Sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • Status pristupa / statusni kod http
 • Mrežna stranica s koje dolazi zahtjev
 • Preglednik
 • Operativni sustav i površina
 • Jezik i verzija preglednika
 • Količina prenesenih podataka
 • Razlika u vremenskim zonama u odnosu na Srednje vrijeme po Greenwichu (GMT)

Neke od usluga koje nudimo na svojoj mrežnoj stranici možemo ostvariti samo ako možemo stupiti u kontakt s vama. Stoga mogućnost iskorištavanja takvih usluga ovisi o tome da nam date određene osobne podatke (za kontakt). Te podatke prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo samo ako je to potrebno kako bismo vam na raspolaganje stavili dotičnu uslugu. Ako nam se obratite e-poštom ili preko obrasca za kontakt, podatke (vašu e-adresu i ostale podatke koje nam dajete dobrovoljno kao što su primjerice vaše ime / telefonski broj) pohranjujemo kako bismo obradili vaš upit te kako bismo po potrebi odgovorili na vaša pitanja. Ako pohranjivanje vaših podataka više nije potrebno, brišemo vaše podatke. U slučaju zakonskih obveza čuvanja, ograničavam obradu. (Pravna osnova za obradu vaših podataka je čl. 6., st.1., točka 1. slovo f OUZP-a.)

Svrha obrade, pravna osnova i razdoblje čuvanja

Ako za obradu vaših osobnih podataka dobijemo privolu, to se odvija na pravnoj osnovi iz čl. 6., st. 1., točka 1., slovo a OUZP-a. Ako je obrada vaših osobnih podataka potrebna za izvršavanje ugovorne obveze s vama ili za obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora, a koje slijede nakon vašeg upita, naša obrada počiva na pravnoj osnovi iz čl. 6., st. 1., točka 1. slovo b OUZP-a. U slučajevima u kojima je obrada osobnih podataka potrebna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade ta obrada počiva na čl. 6., st. 1., točka 1. slovo c OUZP-a. Ako je obrada osobnih podataka potrebna zbog legitimnog interesa našeg poduzeća ili treće osobe te ako interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika koji zahtijeva zaštitu osobnih podataka nisu jači od našeg legitimnog interesa, obrada počiva na pravnoj osnovi iz čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

Ako nije posebno navedeno, osobne podatke brišemo na temelju čl. 17. i 18. OUZP-a ili ograničavamo njihovu obradu. Vaše osobne podatke načelno obrađujemo i pohranjujemo samo ako su potrebni za izvršavanje naših ugovornih i zakonskih obveza. Podatci, koji nakon ispunjenja svrhe više nisu potrebni, redovito se brišu osim ako je potrebna vremenski ograničena daljnja obrada koja može proizlaziti iz drugih zakonom dopustivih svrha. Za izvršavanje obveza dokumentiranja i zakonskih obveza čuvanja u Republici Hrvatskoj se potrebni dokumenti čuvaju trajno, odnosno jedanaest godina ovisno o vrsti dokumenta, a sve sukladno odredbi čl. 10. Zakona o računovodstvu ( NN 120/06).

Ako pružamo usluge koje će se kasnije obračunati, u pojedinim slučajevima radi sprečavanja neplaćanja obavljamo provjeru boniteta prije sklapanja ugovora te u okviru relevantnih izmjena ugovora. Takvim provjerama boniteta štitimo se od neplaćanja. Pomoću scoringa (profiliranja) ocjenjujemo koliko klijenti mogu ispuniti svoje obveze plaćanja, a izračunate vrijednosti scoringa pomažu nam u odlučivanju. Scoring se temelji na priznatom matematičko-statičkom postupku. Rezultate s podatcima o bonitetu čuvamo 365 dana.

Na našoj mrežnoj stranici upotrebljavamo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje vaš preglednik pohranjuje na vašem tvrdom disku i koji određene informacije prosljeđuju društvu koje upotrebljava te kolačiće. Većina kolačića koje upotrebljavamo brišu se nakon završetka sesije preglednika (tzv. kolačići sesije). Drugi kolačići ostaju na vašem terminalnom uređaju te nam omogućuju da pri sljedećem posjetu prepoznamo vaš preglednik (trajni kolačići). Na ovoj poveznici možete vidjeti kolačiće koje upotrebljavamo kao i dotično razdoblje čuvanja. U postavkama svojeg preglednika možete odbiti prihvaćanje kolačića ili to odbijanje ograničiti primjerice samo na kolačiće trećih strana. Postavke preglednika mogu uzrokovati da možda nećete moći iskoristiti sve funkcije naše mrežne stranice.

Primatelji vaših podataka

Primatelji vaših podataka
Načelno ne prodajemo niti posuđujemo nikakve korisničke podatke. Prosljeđivanje podataka trećim osobama izvan okvira opisanog u ovoj izjavi o zaštiti podataka odvija se samo ako je to potrebno za obavljanje zatražene usluge. Radi obavljanja naših usluga surađujemo s partnerima. Oni vam pružaju usluge na vlastitu odgovornost / u vezi s vašim ugovorom. Takve usluge možete naručiti i pristati za uključenje našeg partnera ili se uključenje temelji na zakonskom dopuštenju. Uz to surađujemo s izvršiteljima obrade u okviru čl. 28. OUZP-a u području marketinga, distribucije, IT-a, logistike i ljudskih potencijala. Izvršitelje obrade biramo vrlo pomno. U slučaju angažmana izvršitelja obrade i dalje snosimo odgovornost za zaštitu vaših podataka. U ostalim slučajevima prosljeđujemo podatke državnim tijelima koje to od nas zatraže. To se odvija samo ako postoji pravna obveza za to, primjerice sudski nalog.

 

Gdje se obrađuju moji podaci:

Vaše podatke načelno obrađujemo u Njemačkoj i Europskoj uniji (EU/EGP). Ako se vaši podatci u vrlo ograničenom broju iznimaka iznimno obrađuju u zemljama izvan Europske unije (dakle u tzv. trećim zemljama), to se odvija samo ako ste vi dali svoju izričitu privolu, ako je predviđeno zakonom ili ako je to potrebno za naše pružanje usluga vama. Ako u okviru tih iznimnih slučajeva obrađujemo podatke u trećim zemljama, to se odvija uz osiguranje određenih mjera (tj. na temelju sporazuma o primjerenosti Komisije EU-a ili ako postoje prikladna jamstva, čl. 44. i dalje OUZP-a).

Internetska analiza:

Uporaba usluge Google Analytics

Ova mrežna stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu za internetsku analizu društva Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava tzv. kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i koje omogućuju analizu vaše uporabe mrežne stranice. Informacije o vašoj uporabi mrežne stranice koje prikupi kolačić u pravilu se prenose na poslužitelj društva Google u SAD i ondje pohranjuju. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP adrese na ovoj mrežnoj stranici, Google će vašu IP adresu prethodno skratiti u zemljama članicama Europske unije ili u drugim zemljama potpisnicama sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa prenosi se na poslužitelj društva Google u SAD i ondje skraćuje samo u iznimnim slučajevima. Po nalogu vlasnika ove mrežne stranice Google će te informacije upotrebljavati samo za analizu vaše uporabe mrežne stranice, za izradu izvještaja o aktivnostima na mrežnoj stranici te za pružanje drugih usluga u vezi s uporabom mrežne stranice i interneta vlasniku mrežne stranice. IP adresa koja u okviru usluge Google Analytics proslijedi vaš preglednik ne dovodi se u vezu s drugim podatcima društva Google. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom svojega preglednika; no upozoravamo vas da u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu iskoristiti sve funkcije ove mrežne stranice. Osim toga prikupljanje podataka koje obavlja kolačić i koji se odnose na vašu uporabu mrežne stranice (uklj. vašu IP adresu) od strane društva Google kao i obradu tih podataka od društva Google možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Ova mrežna stranica upotrebljava Google Analytics s dodatkom „AnonymizeIP“. Na taj se način IP adrese obrađuju u skraćenom obliku te je stoga isključeno povezivanje s osobom. Ako se preko podataka prikupljenih od vas može doći do neke osobe, to se odmah isključuje i time se odmah brišu osobni podatci.

Upotrebljavamo Google Analytics kako bismo analizirali uporabu naše mrežne stranice i kako bismo je mogli redovito poboljšavati. Preko statistike koju smo dobili možemo poboljšati našu ponudu te je oblikovati tako da bude zanimljivija vama kao korisnicima. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podatci prenose u SAD Google se podvrgnuo EU-SAD Štitu privatnosti (za to vidi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacije trećih ponuđača: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 

Pobliže informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka pronaći ćete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Pravna osnova za korištenje usluge Google Analytics jest čl. 6., st. 1., točka 1., slovo f OUZP-a.