Izmjena i dopuna odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu

Prijedlog izmjena Zakona o PDV-u
7. studenoga 2014.
Porezno priznati troškovi
25. studenoga 2014.

Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Nar. nov., br. 134/2014 od 17.11.2014., objavljena je izmjena koja glasi:

»Visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosi neto 2.400,00 kuna mjesečno«.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2015. Godine, kojom je povećana svota sa 1.600,00 kn na 2.400,00 kn.