Izmjena poreza na dohodak

Povećanje neoporezivog dijela od 1.12.2018.
12. studenoga 2018.
Porezna reforma
5. prosinca 2018.

U Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17 i 128/17), u članku 7. stavku 2. R.br. 5. riječi: „božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.“ zamjenjuju se riječima: „nagrade za radne rezultate, božićnica, naknada za godišnji odmor i druge prigodne nagrade“, brojka: „1,0“ zamjenjuje se brojkom: „3,0“, a riječi: „do 2.500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „do 7.500,00 kuna“.