Izmjene Zakona o minimalnoj plaći (čl. 7.)

Od 01.01.2015. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izlazi iz sustava Državne riznice
29. prosinca 2014.
Novosti od 1. siječnja 2015. vezano za iskazivanje troškova na službenom putu na JOPPD obrascu
30. prosinca 2014.

Sukladno odredbama Zakona o minimalnoj plaći (čl. 7.) propisano je da Državni zavod za statistiku objavljuje visinu minimalne plaće za svako jednogodišnje razdoblje. Podatak o toj plaći za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. objavljen je u Narodnim novinama br. 151/14. te iznosi 3.029,55 kn.

Minimalna plaća utvrđuje se za puno radno vrijeme koje prema Zakonu o radu iznosi 40 sati tjedno, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.

Minimalna plaća se utvrđuje za određeno razdoblje rada, stoga plaća za prosinac koja se isplaćuje u siječnju i dalje iznosi 3.017,61 kn.

(izvor RRiF)