Izmjene zakona od 1.1.2017. godine

Trgovačko društvo prodaje osobni automobil kod kojeg prilikom kupnje nije bio priznat pretporez. Treba li obračunati PDV?
30. studenoga 2016.
Verifikacija poslovnog prostora (fiskalizacija)
6. kolovoza 2017.

U Narodnim novinama broj 115/2016. objavljeni su Zakoni koji reguliraju poreznu reformu, isti stupaju na snagu s 1.1.2017. godine, a to su:

 1. Opći porezni zakon
 2. Zakon o Poreznoj upravi
 3. Zakon o upravnim pristojbama
 4. Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
 5. Zakon o porezu na promet nekretnina
 6. Zakon o lokalnim porezima
 7. Zakon o porezu na dohodak
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
 13. Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Neke od novosti iz gore navedenih zakona i izmjena zakona su:

 • Osobni odbitak poreznih obveznika (mjesečni) iznosi 3.800,00 kn
 • Osnovica za odbitak uzdržavanih članova je 2.500,00 kn, a koeficijenti 0,7 (uzdržavani član), 0,7 (prvo dijete), 1,0 (drugo dijete), 1,4 (treće dijete), 1,9 (četvrto dijete)…
 • Uzdržavani član uže obitelji i djeca smatraju se fizičke osobe čiji primici ne prelaze 15.000,00 kn na godišnjoj razini ( za 2016. godinu taj iznos je 13.000,00 kn)
 • Godišnji porez na dohodak plaća se 24% (na poreznu osnovicu do 210.000,00 kn), odnosno 36% (ma iznos preko 210.000,00 kn),
 • Poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava uz njegov zahtjev i uz suglasnot radnika
 • Porezno nepriznati izdaci: 50% izdataka reprezentacije, 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim automobilom (auto od 01.01.2018. – čl. 7 Zakona o porezu na dobit),
 • PDV 13% na slijedeće: smještaj, smještaj s doručkom, iznajmljivanje u kampovima, novine, jestiva ulja i masti, dječje sjedalice za automobil, isporuka vode, ulaznice za koncerte, isporuka električne energije, prikupljanje komunalnog otpada, urne, ljesovi, sadnice, sjemenje, gnojivo, pesticidi, hrana za životinje (osim za kuće ljubimce)
 • PDV se NE MOŽE odbiti kod: reprezentacije, najma automobila, plovila, 50% pretporeza obračunatog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući sve što je povezano sa istim (od 01.01.2018. – čl. 7 Zakona o porezu na dobit)
 • PDV se MOŽE odbiti kod: motornih vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila; plovila i zrakoplove kojima se obavlja prijevoz putnika i dobara, te iznajmljivanje ili za daljnju prodaju; osobnih automobila koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoz umrlih, iznajmljivanje ili se nabavlja za daljnju prodaju
 • Prag za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a iznosi 300.000,00 kn (do sada bilo 230.000,00 kn)
 • Porezni obveznik koji svojom voljom uđe u sustav PDV-a obvezuje s ostati slijedeće 3 godine u sustavu (do sada bilo 5 godina)
 • Visina minimalne plaće od 1.1.2017. do 31.12.2017. utvrđuje se u bruto iznosu od 3.276,00 kn
 • Porezni obveznik koji u prethodnom razdoblju nije ostvario prihode veće od 3.000.000 kn MOŽE poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom tijeku (rok za obavijestiti PU je 15.1)
 • Porez na dobit se plaća po stopi od 12% – ako su prihodi u poreznom razdoblju do 3.000.000,00 kn; 18% – ako su prihodi u porezno razdoblju jednaki ili veći od 3.000.000,01 kn
 • Minimalna plaća poslodavca člana uprave trgovačkog društva ili direktora društva ili upravitelja zadruge ne može biti niža od iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 (za puno radno vrijeme)
 • Porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 3.000.000 kn može poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom tijeku

Preuzmi Word dokument | Izvor