Konačni obračun poreza i prireza na dohodak

Porezno priznati troškovi
25. studenoga 2014.
Porezne izmjene u 2015. i 2016. godini
1. prosinca 2014.

Sukladno čl. 38. Zakona o porezu na dohodak i čl. 68. Pravilnika o porezu na dohodak prilikom obračuna plaće za mjesec studeni koja se isplaćuje u prosincu, porezni obveznik je obvezan sastaviti konačni obračun poreza i prireza na dohodak, te isto prijaviti putem JOPPD obrasca u Poreznu upravu.

Konačni obračun poreza sastavlja poslodavac (isplatitelj primitka) samo za djelatnike koji su cijelu godinu bili prijavljeni u radnom odnosu te ostvarili primitke od nesamostalnog rada – u cijelom poreznom razdoblju odnosno cijelu kalendarsku godinu, a nisu mijenjali prebivalište tokom godine, te ako im plaće nisu bile redovito isplaćivane ili nisu ravnomjerno opterećene porezom na dohodak tokom 12 mjeseci isplate.

Također se konačni obračun sastavlja ako poslodavac ima radnika na bolovanju – rodiljni dopust, roditeljski dopust, bolovanje iznad 42 dana, obzirom da ti radnici nisu mogli iskoristiti ukupni godišnji iznos osobnog odbitka, osim u slučaju ako je isto korišteno svih 12 mjeseci.