Mirovinsko osiguranje – novosti – od 1. siječnja 2015. promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja

Novosti od 1. siječnja 2015. vezano za iskazivanje troškova na službenom putu na JOPPD obrascu
30. prosinca 2014.
Popis gradova i općina koji od 1. siječnja primjenjuju nove stope prireza
2. siječnja 2015.

Obveznik (poslodavac) dužan je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN, 151/2014), koja stupa na snagu 1. siječnja 2015.. Naime, izmijenjeni su rokovi za uspostavljanje prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja.

Obveznik (poslodavac) je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada. Nakon uspostavljanja prijave, obveznik preuzima potvrdu u elektroničkom (PDF) obliku (ako je Zavodu dostavio e-prijavu) odnosno ovjereni primjerak prijave u papirnatom obliku (ako prijava nije uspostavljena u elektroničkom obliku). Potvrda služi kao dokaz nadležnim tijelima da je prijava uspostavljena u zakonskom roku.

Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja koji je dogovoren i uglavljen u odgovarajućem ugovoru, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu taj dan, u protivnom je propisana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

Podsjećamo da se prijave obavljaju isključivo elektroničkim putem preko usluge e-prijave dostupne na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr, uz iznimku poslodavaca koji zapošljavaju do 3 radnika.

(Izvor: TEB)