Nabava osobnih vozila nakon 1.1.2018. godine (PDV i Porez na dobit) u vrijednosti do 400.000,00 kn

Božićna čestitka
21. prosinca 2018.
POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2019.
11. siječnja 2019.

Prilikom nabave osobnih automobila za osobni prijevoz u 2018. godini i kod obveznika poreza na dobit i kod obveznika poreza na dohodak uputno je (iako nije obavezno prema Mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave, klasa: 410-10/18-01/01 od 27.3.2018) iskazati odvojeno iznos nepriznatog pretporeza iz razloga što je taj iznos u potpunosti porezno nepriznati trošak.

Primjer kupnje osobnog automobila kod obveznika poreza na dobit:

osnovica:200.000,00 kn
PDV:50.000,00 kn
ukupno:250.000,00 kn

Račun dobavljača:

Knjiženje:

2200dobavljač200.000,00 kn
140012pretporez25.000,00 kn
033050% nepr. pretopreza25.000,00 kn
03200osobni auto200.000,00 kn

Amortizacija za jednu godinu uz primijenjenu stopu od 20%

200.000 x 20% = 40.000 kn
25.000 x 20%   =   5.000 kn

Knjiženje amortizacije:

0393akum. amort.40.000,00 kn
0395akum. amort.5.000,00 kn
432050% por. priz. amort.20.000,00 kn
432150% por. nepr. amort.20.000,00 kn
4323amort. nepr. PDV-a5.000,00 kn