Neoporezive nagrade radnicima za navršeni radni staž

Paušalni obrt u 2019. godini
13. studenoga 2019.
4. krug porezne reforme
6. prosinca 2019.

Sukladno čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 10/2017.) i čl. 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 115/16. i 106/18.) poslodavac može neoporezivo isplatiti jubilarnu nagradu za radi staž kako slijedi

Za navršenih:

10 godina radnog staža do 1.500,00 kn
15 godina radnog staža do 2.000,00 kn
20 godina radnog staža do 2.500,00 kn
25 godina radnog staža do 3.000,00 kn
30 godina radnog staža do 3.500,00 kn
35 godina radnog staža do 4.000,00 kn
40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kn