Neoporezivi primici od 01.01.2019.

Umirovljenik u radnom odnosu
24. srpnja 2019.
Visina minimalne plaće za 2020. godinu
8. studenoga 2019.

Dana 01.09.2019. stupio je na snagu Pravilnik o porezu na dohodak, prema kojem se porez na dohodak NE PLAĆA na slijedeće primitke:

  1. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika do iznosa 2.500,00 kn godišnje
  2. Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova vrtića – do visine stvarnih izdataka
  3. Troškove smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
  4. Paušalne novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
  5. Troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje, ako računi glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem
    (radnik za prehranu ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane)
  6. Neoporezive dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu iznose 200,00 kn, odnosno pola dnevnice iznosi 100,00 kn

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669