Neoporezivi primici od 1.1.2020. godine

Radno vrijeme i upute za rad trgovina od 27.4.2020. (koje su Odlukom stožera bile zatorene od 19.3.2020.)
27. travnja 2020.
QR kod obavezan na gotovinskim računima od 1.1.2021. godine
5. studenoga 2020.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak Narodne novine 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20. i 74/20. od 1.1.2020. godine neki od neoporezivih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada su slijedeći:

 1. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica i regres) – do 3.000,00 kn godišnje od 1.1.2020. godine, isplata u gotovini ili na redovan račun radnika, JOPPD-22
 2. Dar djetetu do 15 godina starosti – do  600,00 kn godišnje, isplata u gotovini ili na zaštićeni račun, JOPPD-ne predaje se
 3. Novčana nagrada za radne rezultate – do 5.000,00 kn godišnje, na redovan račun, JOPPD-63
 4. Novčana naknada za podmirivanje troška prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje, na redovan račun, JOPPD-65
 5. Ili trošak prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje, nema isplate, JOPPD-66
 6. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – do 8.000,00 kn godišnje, isplata u gotovini ili na redovan račun, JOPPD-26
 7. Premije dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem, od 1.1.2020. godine, nema isplate, JOPPD-71
 8. Dar u naravi (u dobrima) do 600,00 kn s PDV-om godišnje, nema isplate, JOPPD-ne predaje se
 9. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – do 6.000,00 kn godišnje, nema isplate, JOPPD-ne predaje se
 10. Dnevnice koje traju u tuzemstvu preko 12 sati  – do 200 kn (ako je osiguran jedan obrok=140,00 kn; ako su osigurana dva obroka=80,00 kn), isplata u gotovini ili na zaštićeni račun (za službeno putovanje) ili na redovan račun (za rad na terenu), JOPPD-17 (ili za terenski rad JOPPD-23)
 11. Naknada troškova redovnih programa vrtića za djecu zaposlenika temeljem vjerodostojne dokumentacije, do visine stvarnog troška. Nema vrijednosnog limita, nego se nadoknađuje stvarni trošak iz vrtića koji posluju uz odobrenje nadležnog ministarstva. Vjerodostojnom dokumentacijom smatra se odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrt, samostalne djelatnosti) za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na neoporezive primitke.