Nove trošarine na duhan i duhanske proizvode

Čestitka povodom Uskrsa
4. travnja 2015.
Evidencije o radnicima
27. travnja 2015.

Uredbom o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, Vlada je na sjednici od 16.04.2015. odnijela nove trošarine, te one iznose:

  1. specifična trošarina 230,00 kuna za 1000 komada cigareta,
  2. proporcionalna trošarina 38% od maloprodajne cijene.

Kompletnu Uredbu možete naći na stranicama:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_43_864.html