Novi kontni plan

Poticaj HZZ „Rad nakon stručnog osposobljavanja“ ukinut ali…
2. kolovoza 2016.
Poklanjanje poslovnim partnerima
24. studenoga 2016.

U NN od 17.8.2016. objavljen je novi kontni plan jedinstven za sve poduzetnike koji su ga obvezni primjenjivati od 1.1.2017. godine.

Preuzmi novi kontni plan