Novi obrazac o dospjelim na nenaplaćenim potraživanjima (OPZ-STAT-1)

Novosti na plaćama od 01.07.2015.
29. lipnja 2015.
Oslobođenje plaćanja članarine HGK za j.d.o.o.
2. srpnja 2015.

Sukladno Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (za kojeg čekamo objavu u Narodnim novinama) poslodavci, obveznici PDV-a će morati ubuduće tromjesečno izvještavati (elektronski) Poreznu upravu o nenaplaćenim dospjelim potraživanjima. Isto se odnosi i na obveznike poreza na dobit i obveznike poreza na dohodak, neovisno kako utvrđuju poreznu obvezu (prema naplati ili na osnovu izdanog računa) – jednino je bitno da se odnosi na porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a.

Prvi obrazac će biti obvezno predan do 20.11.2015, a onda u propisanim rokovima kako slijedi: 20.2., 20.5., 20.8., 20.11.

Porezni obveznici koji nemaju nenaplaćenih dospjelih potraživanja – NE trebaju predavati isti obrazac.