Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Otkazan je Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
14. ožujka 2013.
Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013.
1. srpnja 2013.

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) uvodi od 1. srpnja 2013. nova pravila u oporezivanju pri izgradnji, popravku i rekonstrukciji građevina.

Novost koja se odnosi na izvođače građevinskih radova uslužne građevine jest ta da mogu prenijeti poreznu obvezu za PDV na investitora – naručitelja radova ako je i on u sustavu PDV-a

Pod uslužnim graditeljstvom smatraju se usluge koje porezni obveznik obavlja u vezi s: izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom, popravcima i čišćenjem građevina.