Obveza podnošenja PPO Obrasca

Novi element računa koji se izdaju fizičkim osobama
2. listopada 2014.
Poslujemo na novoj lokaciji
10. listopada 2014.

Na temelju Općeg poreznog zakona pravne i fizičke osobe upisane u sustav PDV-a imaju obvezu podnošenja PPO obrasca od dana ulaska RH i EU odnosno od 1. srpnja 2013. godine. Obrazac je potrebno ispunjavati sa nulama ukoliko poduzetnik nije obavljao usluge koje podliježu prijenosu porezne obveze. Obrazac PPO za 2013. je potrebno uskladiti sa PDV-k obrascem za 2013. Isto to će biti potrebno učiniti za 2014. godinu.

Dakle, za 2013. godinu potrebno je u Poreznu upravu podnijeti 1 obrazac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca, dok će za 2014. godinu biti potrebno predati dva obrasca, jedan za prvo polugodište 2014. godine, a drugi za drugo polugodište.

Obrazac će biti moguće predati elektronskim putem.