Obvezni elementi računa

Maloprodajna trgovina – cijene, popusti, prigovor
4. listopada 2018.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava
4. listopada 2018.

Obvezni elementi računa propisani su slijedećim Zakonima:

  1. Zakon o Porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.)
  2. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. i 115/16.)
  3. Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.)

Primjer računa