Odgoda plaćanja poreza i doprinosa-dopuna pravilnika 23.03.2020.

HZZ-Potpora za očuvanje radnih mjesta
23. ožujka 2020.
HRT – odjava obveze pristojbe
31. ožujka 2020.

Dana 23.03.2020. objavljen je PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA o PROVEDBI POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA po kojem treba u Poreznu upravu predati PISANI I OBRAZLOŽENI ZAHTJEV PREKO E-POREZNE za korištenje mjera ODGODE plaćanja poreza i doprinosa uz uvjet da je pad prihoda/primitaka barem 20% niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine (u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Zahtjev) ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uz ispunjenje pokazatelja još treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Osim toga, na dan podnošenja Zahtjeva (poduzetnici sa prošlogodišnjim prihodima bez PDV-a do 7.500.000,00 kn), podnositelj Zahtjeva može imati porezni dug do 200,00 kn. Znači ako podnositelj Zahtjeva ima porezni dug iznad 200,00 kn – isti će biti odbijen.  Iznimno podnositelj Zahtjev sa prošlogodišnjim prihodima iznad 7.500.000,00 kn može podnijeti Zahtjev koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

U slučaju pozitivnog Rješenja Porezne uprave = Odgoda plaćanja iz stavka odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

Na žalost, ali kao što smo mogli i očekivati brisanje doprinosa ili poreza se neće dogoditi, već samo pod gore navedenim uvjetima možemo zatražiti odgodu plaćanja istih.

Izvor