Oporezivanje INO dohotka

Prag za prelazak oporezivanja porezom na dobit
26. studenoga 2021.

Od 2013. godine je na snazi oporezivanje INO dohotka, obzirom da su te godine već u zastari sada (2022. godina) se pozivaju Rezidenti RH da prijave INO dohodak od 2016. godine nadalje.

Porezni obveznici koji žive izvan granica RH, i zadovoljavaju uvjete da nisu rezidenti RH –  u Poreznu upravu u Hrvatsku trebaju dostavili potvrdu o rezidentnosti države u kojoj stanuju.

Ako ostvare tu potvrdu na nisu naši Rezidenti (Rezidenti RH) ona ne trebaju prijavljivati INO dohodak i ne trebaju plaćati porez u Hrvatskoj.

Nakon toga je potrebno ispuniti i potpisati obrazac „TI“ i poslati ga u svoju nadležnu Poreznu upravu.

 

Obrazac TI