OPZ-STAT-1 (prva predaja obrasca za 2015. godinu do 20.02.2016)

Evidencija radnog vremena – novosti
17. rujna 2015.
Rok za usklađenje statuta udruga 01.10.2015. sukladno Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.)
24. rujna 2015.

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov. br., 78/2015) propisan je novi obrazac OPZ-STAT-1 koji će se elektronski predavati u Poreznu upravu sa slijedećim rokovima:

  1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
  2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
  3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
  4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

Sukladno čl. 30 Iznimno od članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavlja se sa stanjem dospjelih, a neplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, kojega su obveznici iz članka 19. ovog Pravilnika dužni dostaviti Poreznoj upravi putem Obrasca OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godine.