Osnovice za obračun doprinosa za 2016. godinu

Porez na potrošnju u Gradu Zagrebu smanjen na 2%
21. studenoga 2015.
Odgoda primjene novog kontnog plana
27. studenoga 2015.

U Nar. nov., br. 125/15. od 19.11.2015. godine izašla je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u 2016. godini, te je obavljena je prosječna bruto plaća za razdoblje 01-08/2015 koja iznosi 8.037,00 kn bruto, te iz toga slijedi:

  • Najniža mjesečna osnovica za doprinose 8.037,00 x 0,35 = 2.812,95 kn
  • Mjesečna osnovica za obrt (dohodaši) 8.037,00 x 0,65 = 5.224,05 kn
  • Mjesečna osnovica za obrt (paušalni) 8.037,00 x 0,4 = 3.214,80 kn
  • Stručno ospos.za rad bez zasniv. rad. odnosa 8.037,00 x 0,35 = 2.812,95 kn
  • Djelatnost poljoprivr. i šumarstva (dohodak) 8.037,00 x 0,55 = 4.420,35 kn
  • Poduzetnička plaća 8.037,00 x 1,1 = 8.840,70 kn
  • Slobodna zanimanja (dohodak) 8.037,00 x 1,1 = 8.840,70 kn

Navedene osnovice za obračun doprinosa odnose se na plaću odnosno doprinose za siječanj 2016. godine, koje se isplaćuje u veljači 2016. godine.