Osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu

Minimalana plaća za direktore od 1. siječnja 2021. godine
14. studenoga 2020.
Zakon o porezu na dodanu vrijednost – novosti od 1.1.2021 – postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
16. siječnja 2021.

Sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2021. godinu koja je objavljena u Narodnim novinama broj 141/2020. dana 18.12.2020. godine osnovice su slijedeće:

Minimalna plaća 4.250,00 kn
Članovi uprave/direktori 5.967,65 kn
Osnovice za obrtnike 5.967,65 kn (utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti)
Poduzetnička plaća 10.099,10 kn
Samostalne djel. sl. zan. 10.099,10 kn (utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti)
Paušal obrtnici 3.672,40 kn (paušalno plaćaju porez na dohodak)
Najniža osnovica 3.488,78 kn
Stručno osposobljavanje 3.488,78 kn