Osobni automobili od 01.01.2018.

Godišnje utvrđivanje (obračun) poreza i prireza za 2017. godinu
9. prosinca 2017.
PD-IPO
28. siječnja 2018.

Od 01.01.2018. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o porez na dobit i Porezu na dodanu vrijednost koji kažu: trošak osobnih automobila (amortizacija) se priznaje 50%, a 50% se porezno ne priznaje – PDV se može odbiti 50%.

Amortizacija se od 01.01.2018. godine provodi po novom Zakonu, odnosno umjesto dosadašnjih 70/30, ići će po novom 50/50. I „stari“ auti će se amortizirati po novom Zakonu.

Kod operativnog leasinga se mjesečni računi knjiže 50/50 (ako nema plaće u naravi), ako se radi plaća u naravi ništa se ne mijenja.

Izvadak iz Zakona o PDV-u:

Članak 61. mijenja se i glasi:

(1) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

(2) Porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu prijevoznih sredstava koji se odnosi na iznos iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu.