Paušalni obrt u 2019. godini

Ovrha na neoporezivim naknadama od 1.9.2019. godine
8. studenoga 2019.
Neoporezive nagrade radnicima za navršeni radni staž
13. studenoga 2019.

Paušalni obrt u 2019. godini

Uvjeti

Od 1.1.2017. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati obrtnici odnosno porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, poljoprivrede i šumarstva kojima ukupni godišnji primitak ne prelazi propisan iznos za obveznik ulazak u sustav PDV-a, odnosno 300.000,00 kn.

Paušalno oporezivanje se prijavljuje na obrascu RPO uz prilog A koji se dostavlja u Poreznu upravu u roku od 8 dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno do 15.1. tekuće godine u slučaju promjene – u kojem slučaju se predaje na Poreznu upravu slijedeća dokumentacija:

  1. Obrazac P-PPI (Pregled primitaka)
  2. Obrazac TO (Evidencija o tražbinama i obvezama)
  3. Popis dugotrajne imovine NE, jer se ista mora rasknjižiti (prodati ili izuzeti)

Visina paušalnog poreza

Paušalni porez plaća se tromjesečno do posljednjeg dana u tromjesečju na račun grada ili općine ovisno o visini primitaka po slijedećem izračunu:

Ukupni primici                                                  Godišnja porezna osnovica                        Godišnji paušalni porez                Tromjesečni iznos

od 0,00 kn do 85.000,00 kn                         12.750,00 kn                                                     1.530,00 kn                                          382,50 kn

od 85.000,01 kn do 115.000,00 kn            17.250,00 kn                                                     2.070,00 kn                                          517,50 kn

od 115.000,01 kn do 149.500,00 kn          22.425,00 kn                                                     2.691,00 kn                                          672,75 kn

od 149.500,01 kn do 230.000,00 kn          34.500,00 kn                                                     4.140,00 kn                                        1.035,00 kn

od 230.000,01 kn do 300.000,00 kn          45.000,00 kn                                                     5.400,00 kn                                        1.350,00 kn

Na porez se obračunava pripadajući prirez ovisno o visini koji propisuje grad ili općina. Tako na primjer prirez za Grad Jastrebarsko, koji se plaća po stopi od 9 % za prvi porezni razred tromjesečna obveza iznosi 34,42 kn (382,50 kn x 9 %), do za drugi porezni razred iznosi 46,57 kn (517,50 kn x 9 %).

Porezni obveznik koji vodi knjige kao paušalac, NE RADI Prijavu poreza na dohodak na kraju godine, odnosno nema pravo na povrat plaćenog poreza i prireza na dohodak.


Knjige koji vodi paušalni obrtnik

Porezni obveznik vodi obrazac KPR (Evidenciju o prometu), odnosno ostale knjige i evidencije koje su propisane drugim Zakonoma (Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu), te je obveznik predaje na Poreznu upravu: PO-SD obrasca do 15.1. tekuće godine za prethodnu godinu. U navedenom obrascu upisuje se tromjesečni promet, način plaćanja istog (novčanice ili na transakcijski račun), te visina uplaćenog poreza i prireza. Visinu plaćenog poreza i prireza je uputno provjeriti sa referentom u Poreznoj ili „izvaditi“ plaćene kamate jer se one ne uračunavaju u priznati plaćeni porez i prirez na dohodak.

U slučaju da porezni obveznici prodaju svoju robu, usluge i naplaćuju u gotovini – obveznici su fiskalizacije.

Doprinosi za 2019. godinu

propisana osnovnica za plaćanje doprinosa za 2019. godinu iznosi 3.379,20 kn, odnosno na istu se plaćaju slijedeći doprinosi:

  1. Mirovinsko osiguranje I stup     15%       506,88 kn
  2. Mirovinsko osiguranje II stup     5%        168,96 kn
  3. Zdravstveno osiguranje          16,5%      557,57 kn

Ukupno mjesečna obveza za doprinose iznosi 1.233,41 kn

Mjesečna obveza doprinosa dospijeva 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Za isto se NE podnosi JOPPD obrazac u Poreznu upravu.

Žiro računi na koje se plaćaju doprinosi su slijedeći:

  1. Mirovinsko I stup, Zapošljavanje             HR1210010051863000160
  2. Mirovinsko II stup                                   HR7610010051700036001
  3. Zdravstveno osiguranje, Ozljede            HR6510010051550100001

Paušalni obrtnik uz radni odnos

Doprinosi za paušalnog obrtnika koji je u radnom odnosu plaća doprinose po osnovi druge djelatnosti jednom godišnje na istu godišnju osnovicu ovisno o poreznim razredima ali po 50% umanjenim stopama kako slijedi:

Ukupni primici                                                  Godišnja porezna osnovica        MO I stup 7,5%                MO II stup 2,5%                ZO 7,5%               Ukupno godišnji doprinosi

od 0,00 kn do 85.000,00 kn                       12.750,00 kn                                      956,25 kn                            318,75 kn                            956,25 kn            2.231,25 kn

od 85.000,01 kn do 115.000,00 kn            17.250,00 kn                                      1.293,75 kn                        431,25 kn                            1.293,75 kn         3.018,75 kn

od 115.000,01 kn do 149.500,00 kn          22.425,00 kn                                      1.681,88 kn                        560,63 kn                            1.681,88 kn         3.924,38 kn

od 149.500,01 kn do 230.000,00 kn          34.500,00 kn                                      2.587,50 kn                        862,50 kn                            2.587,50 kn         6.037,50 kn

od 230.000,01 kn do 300.000,00 kn          45.000,00 kn                                      3.375,00 kn                        1.125,00 kn                         3.375,00 kn         7.875,00 kn