PD-IPO

Osobni automobili od 01.01.2018.
9. prosinca 2017.
KAMATE NA POZAJMICE
28. siječnja 2018.

PD-IPO (i dalje na snazi, ove godine predajemo drugi u nizu)

  • Prijava – povezane osobe po čl. 123. st. 2. Zakona o porezu o dobit i čl. 49. Opći porezni Zakon
  • Obveze prema povezanim osobama po primljenim zajmovima i kreditima
  • Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita
  • Obvezama prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga
  • Potraživanjima od povezanih osoba po osnovi isporuke robe i usluga
  • Ako su potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita , odobrenih po istoj kamatnoj stopi, istoj povezanoj osobni, po čemu ukupna svota ne prelazi 150.000 kn – isto se može u obrascu iskazati u ukupnoj svoti, u tom slučaju se datum upisuje datum nastanka najstarije obveze ili potraživanja
  • Dakle prijavljujemo kroz obrazac sva poslovanja sa povezanima do 4. koljena.