Plaća u naravi – osobni automobili

Fiskalizacija, plaćanje karticama
25. rujna 2018.
Maloprodajna trgovina – cijene, popusti, prigovor
4. listopada 2018.
  • 1% nabavne vrijednosti osobnog automobila (uvećanog za PDV)
  • u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing (uvećano za PDV)
  • u visini 20% od mjesečne rate za dugotrajni najam, (duže od 1 godine) – Rent a car
  • na temelju evidencije o prijeđenim kilometrima (broj km x 2,00 kn)

Od 1.1.2018. godine porezni tretman osobnih automobila se promijenio, pri čemu se amortizacija, gorivo, troškovi održavanja, itd priznaju 50%, a PDV se može odbiti 50%. Da bi troškovi vezani za osobni automobil bili 100% priznati (a PDV 50% priznat), poduzetnik se može odlučiti za osobni automobil obračunavati radniku plaću u naravi. Osnovica za plaću u naravi se određuje na temelju jedne od 4 kategorije koje sam gore navela. Možda najpovoljnija od svih je „uzeti“ osobni automobil na operativni leasing te na temelju mjesečnog najma raditi obračun.

Primjer ulaznog računa za ratu operativnog leasinga kada se obračunava plaća u naravi:

leasing obrok: 1.500,00 kn
PDV 25%: 375,00 kn
ukupno: 1.875,00 kn

Knjiženje ulaznog računa računa:

2200 1.875,00
14003 187,50
4145 1.687,50

Neto plaća u naravi:

1.875,00 x 20% = 375,00 kn

Nakon toga napraviti redovan obračun plaće, zatim novu platnu listu (preračunati neto u bruto), obračunati doprinose, poreze, prireze, NE ISPLATITI navedeni neto radniku. Kroz 2 reda napraviti prijavu u JOPPD obrascu, za plaću u naravi kako slijedi (paziti na prethodne isplate u mjesecu da ne bi osobni odbitak ponovno koristili prilikom drugog obračuna):

  • period obračuna od 1.1.2018. do 31.12.2018.
  • način isplate: 5 – u naravi
  • stjecatelj: 0001
  • primitak: 0021
  • naziv naknade: plaća u naravi
  • sati: 0,00