Porez na potrošnju u Gradu Zagrebu smanjen na 2%

Zapošljavanje umirovljenika
10. studenoga 2015.
Osnovice za obračun doprinosa za 2016. godinu
25. studenoga 2015.

Sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba u Nar. nov. br., 121, porez na potrošnju od 1.1.2016. plaća se po stopi od 2% (do tada 3%).
Porez na potrošnju plaćaju ugostiteljski objekti na alkoholna pića, vina, piva i bezalkoholna pića.