Porezna reforma

Izmjena poreza na dohodak
13. studenoga 2018.
Primjer 1 – Direktorica društva na porodiljnom/roditeljskom dopustu – Što sa doprinosima od 1.1.2019. godine?
11. prosinca 2018.

Dana 30. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 106. objavljeni su novi zakoni, propisi koji većinom stupaju na snagu od 1.1.2019. godine, ali nešto od toga se primjenjuje već i u 2018. godini, dok ćemo za smanjene stope PDV-a pričekati 1.1.2020. godine.

Zakoni i pravilnici na koje ćemo se sada osvrnuti su:

 • Zakon o trošarinama
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u
 • Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 1. Minimalna plaća u RH od 1.1.2019. godine iznosi bruto 3.750,00 kn, a odnosi se na plaću za siječanj 2019. godine koja će se isplaćivati u veljači 2019. godine. Neto će iznositi 3.000,00 kn, dok će ukupan trošak poslodavca biti 4.368,75 kn.
 2. Od 1.1.2020. godine smanjuje se opća stopa PDV-a na 24% (do tada 25%). J
 3. Od 1.1.2019. godine Proširena je primjena stope PDV-a od 13% i to na slijedeće: dječje pelene, isporuka živih životinja (goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magarca, domaće peradi, kunića i zečeva), isporuka svježeg i rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuka kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuka žive ribe, isporuka svježe i rashlađene ribe, rakova, povrća, korijena, gomolja, isporuka jaja peradi u ljusci, usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja, umjetnika…uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo. Pravilnikom će biti propisana nomenklatura proizvoda (u trenutku pisanja još nije izašao Pravilnik).
 4. Od 1.1.2019. godine Proširena je primjena stope PDV-a od 5% i to na lijekove koje imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode
 5. Ukida se ograničenje na korištenje pretporeza za kupnju osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000,00 kn. Odnosno kod osobnih automobili vrijednosti preko 400.000,00 kn pretporez se može koristiti 50% (osim ako se automobil koristi za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu…. – tada 100%). To vrijedi kod PDV-a, dok se kod Poreza na dobit, porezni tretman nije promijenio, odnosno prilikom amortizacije osobnih automobila vrijednosti preko 400.000,00 kn i dalje postupamo kao i do sada = do 400.000 kn amortizacija 50% porezno priznata, 50% porezno nepriznata, a sve preko porezno nepriznato.
 6. Ulazak u sustav PDV-a tokom godine u slučaju da je „mali porezni obveznik“ ostvario oporezive isporuke od 300.000,00 kn. Do 31.12.2018. se čekao istek godine, čime su omogućene zlouporabe Zakona, te se ovime pokušava navedeno spriječiti.
 7. Ukida se obrazac INO PPO
 8. Uz PDV obrazac predaju se na Poreznu upravu posebne evidencije o primljenim računima (elektronski), još nisu propisane ali će biti kao knjige URA – prvi puta se predaju uz obrazac za PDV 01/2019.
 9. Porez na promet nekretnina od 1.1.2019. godine plaća se po stopi do 3% (do 31.12.2018. godine još uvijek vrijedi stopa od 4%)
 10. Porez na nasljedstva i darovanja i dalje ostaje po stopi do 4%
 11. Neće se više plaćati porez na dohodak od osiguranja (u slučaju da smo kroz poreznu prijavu koristili poreznu olakšicu za plaćanje osiguranja)
 12. Do 28.02.2019. predati na Poreznu upravu obrazac PDMO (Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja) za poslodavce koji su radnicima isplaćivali MO III stup
 13. Od 1.1.2019. godine stipendije, te nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna , fondova i programa EU neće ulaziti u „15.000,00 kn“, odnosno ta djeca će i dalje moći biti uzdržavani članovi.
  Isto ne vrijedi za 2018. godinu, odnosno djeca koja su primila stipendije u svoti preko 15.000,00 kn u 2018. godini ne mogu biti uzdržavani članovi. Još čekamo mišljenje Porezne uprave na tu temu jer imamo jednu nedoumicu.
 14. Godišnji porez na dohodak po stopi od 24% plaća se na iznos od 360.000,00 kn (do kraja 2018. godine vrijedi iznos od 210.000,00 kn). Na iznos preko 360.000,00 kn porez se plaća po stopi od 36% (+ prirez porezu po mjestu stanovanja).
  Mjesečni iznos na koji se plaća porez na dohodak po stopi do 24% od 1.1.2019. godine iznosi 30.000,00 kn , a do tada 17.500,00 kn.
  Prijava poreza na dohodak za 2018. godinu se radi po starom Zakonu.
 15. Propisuje se obveza jedinicama lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu (i po kampu) a koji ne može biti manji od 150,00 kn, niti veći od 1.500,00 kn.
 16. Ukida se doprinos za zapošljavanje (1,7%) i doprinos za ozljede (0,5%), te se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje na 16,5% (do sada bilo 15%). Ukupno rasterećenje poslodavca za 0,7% . OPA, baš su nas razveselili 😉
 17. Propisuje se minimalna godišnja osnovica za doprinose članova uprave, direktore, likvidatore, upravitelje zadruga (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,65)-ne primjenjuje se na članove uprave koji su osigurani po osnovi radnog odnosa ili su korisnici mirovine (osim invalidske zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti).
 18. Godišnja osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i najniže osnovice za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge. Porezna uprava će Rješenjem zaduživati za razliku doprinosa, a trošak će snositi obveznik plaćanja (ne trgovačko društvo). Prijedlog, direktore prijaviti na puno radno vrijeme, na minimalni propisani bruto od 1.1.2019. godine.
 19. OPZ STAT 1 obrazac predaje se jednom godišnje uz Prijavu poreza na dobit, odnosno Prijavu poreza na dohodak.
  20.2.2019. još ostaje predaja OPZ STAT1 obrasca za 2018. godinu – po starom zakonu.
 20. Osim prigodnih nagrada do 2.500,00 kn neoporezivo – božićnica, uskrsnica, regres, JOPPD šifra 22 (sa mogućnosti isplate na tekući račun ili u gotovini), moguće je isplatiti još i 5.000,00 kn neoporezivo nagrade radnicima (samo na tekući račun) = do kraja 2018. godine za istu, te za 2019. godinu može jednokratna isplata (ili tokom 12 mjeseci maksimalno po 416,66 kn, JOPPD šifra 63. Za sada obrtnici za sebe ne mogu koristiti tu mogućnost, ali čekamo mišljenje Porezne uprave (Udruga računovođa pri HGK),
 21. Fiskalizacija samoposlužnih aparta – Radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Radi provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka, obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom. Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o dostavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom 19. ovoga Zakona
 22. Dar u naravi i dalje stoji isti iznos, odnosno do 600,00 kn godišnje (to se ne prijavljuje na JOPPD obrazac).
 23. Dar djetetu do 600,00 kn godišnje u novcu ili naravi (do 15 godina starosti) + JOPPD obrazac
 24. PDV za 12/2018 je predaja 20.01.2019 – molim vas dostavite nam na vrijeme svu dokumentaciju na knjiženje: inventurne razlike, račune, odobrenja, kako bi mogli na vrijeme predati isti na Poreznu. To je zadnji obrazac za 2018. godinu.