POREZNO PRIZNATI OTPISI POTRAŽIVANJA OD KUPACA

KAMATE NA POZAJMICE
28. siječnja 2018.
NOVE STOPE POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU
28. siječnja 2018.

POREZNO PRIZNATI OTPISI POTRAŽIVANJA OD KUPACA (pogledajte, utužite)

  • Ako su potraživanja utužena – rok za pokretanje tužbe je do dana predaje PD obrasca
  • Ako se zbog potraživanja vodi ovršni postupak (i zadužnica)
  • Ako su prijavljena u postupku izvanredne uprave (Lex Agrokor)
  • Ako su prijavljena u stečajnom postupku
  • Ako je postignuta nagodba s dužnikom – obveznikom poreza na dobit koji nije povezana osoba – prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja
  • Ako se dokaže da troškovi pokretanja određenim postupaka premašuju svotu potraživanja (NOVO), ali biti jako oprezan kod ovoga
  • Ako se dokaže da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisane svote (voditi evidenciju o radnjama koje su poduzete, troškovima koje izazivaju daljnje radnje, dokazima na kojima je poduzetnik utvrdio nemogućnost naplate
  • Otpis zastarjelih potraživanja „male vrijednosti“, nepovezanih osoba koja u 2017. godini ne prelaze 5.000 kn po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit; otpis zastarjelih potraživanja od građana čiji ukupni dug na 31.12.2017. nije iznosio više od 200 kn.