Porezno priznati troškovi

Izmjena i dopuna odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu
24. studenoga 2014.
Konačni obračun poreza i prireza na dohodak
26. studenoga 2014.

Porezno priznati troškovi koje je potrebno isplatiti do kraja 2014. godine:

  1. Donacija je porezno priznati trošak u naravni ili novcu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, sportske, humanitarne, vjerske, ekološke, uz uvjet da darovanja nisu veća od 2% ukupnih prihoda prošle godine.
  2. Božićnica je neoporeziva do 2.500,00 kn godišnje, ali se mora isplatiti svim radnicima.
  3. Dar djeci je i dalje 600 kn neoporezivo od 15 godine starosti djeteta.
  4. Dar u naravi (također za sve radnike) do 400 kn godišnje (račun s PDV-om).
  5. Premije osiguranja, za životno , dopunsko, privatno i dodatno zdravstveno osiguranje, koje plaća poslodavac za svoje radnike smatraju se plaćom, ali se više ne mogu priznavati kao porezna olakšica prilikom obračuna plaće.
  6. Premije osiguranja za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup osiguranja), koje plaća poslodavac za svoje radnike do 500,00 kn mjesečno, odnosno 6.000,00 kn godišnje, ne smatraju se plaćom već se priznaju u trošak poslodavca. Ako poslodavac uplati veću svotu s osnove toga osiguranja, razlika iznad 500,00 kn mjesečno smatra se plaćom radnika, ali nije radniku porezna olakšica.