Poslodavci nisu obvezni dostavljati poreznoj upravi obrazac IP ni ID-1 za 2014.

Udruge…
10. siječnja 2015.
Olakšica za poslodavca koji zaposli radnika mlađeg od 30 godina
13. siječnja 2015.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak prema čl. 65. stavak 12. poslodavci su obvezni do 31. siječnja sastaviti Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u 2014. godini, uručiti radnicima a NE I POREZNOJ UPRAVI.

Osim toga, Obrazac ID-1 Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu u 2014. godini, isplatitelj nije obvezan dostaviti Poreznoj upravi.