Poticaj HZZ „Rad nakon stručnog osposobljavanja“ ukinut ali…

Isplata regresa radnicima
6. srpnja 2016.
Novi kontni plan
22. kolovoza 2016.

Od 24.06.2016. mjera Rad nakon stručnog osposobljavanja kao takva više ne postoji, ali osoba do 29 kojoj istekne stručno osposobljavanje prijavljuje se u evidenciju HZZ-a, te poslodavac objavljuje natječaj za radno mjesto na koju bi uzeo osobu. Kada natječaj istekne (minimalno 3 dana) poslodavac predaje Zahtjev za zapošljavanje uz potporu pola-pola.

Osobu poslodavac može zaposliti i prije končane ocjene Zahtjeva, bitno je samo da datum sklapanja Ugovora o radu bude veći od datuma predaje Zahtjeva za sufinanciranje – ali u tom slučaju poslodavac prihvaća rizik da ukoliko Zahtjev bude negativno ocijenjen trošak rada snosi sam.

Za potporu pola-pola HZZ sufinancira 30% troškova odnosno oko 21.000 kn, odnosno HZZ određuje bruto plaću na koju zaposlena osoba mora biti prijavljena.

Sažetak:

  1. Odjava sa stručnog osposobljavanja kod poslodavca
  2. Prijava osobe na Zavod za zapošljavanje
  3. Poslodavac daje oglas
  4. Četvrti dan poslodavac predaje Zajtev za sufinanciranje i kompletnu dokumentaciju
  5. 50 dana čekanja za „pozitivnu“ ocjenu
  6. Prijava radnika u radni odnos