Povećanje neoporezivog dijela od 1.12.2018.

Zakonska zatezna kamata na poreze i druga javna davanja u 2018. godini
17. listopada 2018.
Izmjena poreza na dohodak
13. studenoga 2018.

Na sjednici Vlade Zdravko Marić, ministar financija najavio je da će od 1.12.2018. godine na snagu stupiti odredba prema kojoj će se neoporezivi dio za božićnice, regres i ostale nagrade i naknade radnicima povećati s 2.500,00 kuna na 7.500,00 kuna. Smatramo da je to dobra mjera i za poslodavce i za radnike, te da će već ove godine, prema svojim mogućnostima, mnogi poslodavci odlučiti isplatiti neoporezive dodatke.