Prag za prelazak oporezivanja porezom na dobit

Obveze paušalnog obrta u slučaju prelaska praga vrijednosti isporuka od 300.000 kn
25. studenoga 2021.
Oporezivanje INO dohotka
24. veljače 2022.

Sukladno Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)  Članak 2. (NN 143/14, 106/18, 121/19) st. 4 „Fizička osoba iz stavka 3. ovoga članka obveznik je plaćanja poreza na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna“ ili ako svojevoljno želite postati obveznik poreza na dobit sukladno Članku 2. Stavak 3. „Porezni obveznik je i fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati takvu samostalnu djelatnost ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak“.

Članak 28. (NN 115/16, 138/20)
Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi:

  1. 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili
  2. 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna.