Pravo na odbitak pretporeza (teretna vozila)- Porez na dodanu vrijednost – Odbitak pretporeza

Obrt u paušalnom oporezivanju
6. kolovoza 2018.
Ukinuto plaćanje doprinosa za šume za porezne obveznike sa prihodima/primicima do 3 mil. kuna
6. kolovoza 2018.

Broj klase:410-19/17-02/38
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 06.02.2017

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio nam je upit o pravu na odbitak pretporeza za vozila razvrstana u tarifni razred 8704 prema mišljenju Carinske uprave. U upitu se navodi da su vozila A dupla kabina i B dupla kabina šasija verzije pick-up vozila s dvostrukom kabinom iz tarifnog razreda 8704 koja su razvrstana u kategoriju N1 i podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila. Obzirom na odgovore Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/14-01/479, URBROJ: 513-07-21-01/15-4 i KLASA: 410-19/14-01/479, URBROJ: 513-07-21-01/14-2, postavlja se pitanje o pravu na odbitak pretporeza za navedena vozila.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 61. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.

Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa »karavan«, »kombi«, »trkaći automobili« te »pick-up« vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife, sukladno odredbama članka 136. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17). Stavkom 6. istog članka propisano je da se iznimno od stavka 3. toga članka pretporez može odbiti za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.

Obzirom na navedeno za pick-up vozilo razvrstano u tarifnu oznaku 8704, postoji pravo na odbitak pretporeza neovisno o tome što se na njega plaća posebni porez na motorna vozila.

Napominjemo da za pick-up vozilo razvrstano u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife na koje se plaća posebni porez na motorna vozila nije dopušten odbitak pretporeza. Odbitak pretporeza u ovom slučaju dopušten je samo ako se takvo vozilo koristi za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanje ili se nabavlja za daljnju prodaju.

O navedenom pitanju Središnji ured Porezne uprave očitovao se odgovorom, KLASA: 410-19/14-01/479, URBROJ: 513-07-21-01/15-4 od 5. veljače 2015. godine.

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19500