Prijenos porezne obveze – Da li vrijede odredbe o prijenosu porezne obveze u tuzemstvu za soboslikarske i ličilačke usluge?

Rok za usklađenje statuta udruga 01.10.2015. sukladno Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.)
24. rujna 2015.
Nova isplatna lista od 01.10.2015.
28. rujna 2015.

Prijenos porezne obveze se primjenjuje kod soboslikarskih i ličilačkih usluga ako je primatelj navedenih usluga upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza.

(Izvor)