Primjena GDPR-a

Fizička osoba – iznajmljivanje – apartmana
8. travnja 2018.
Kolektivni Ugovor Ugostiteljstva
9. lipnja 2018.

Dana 27. travnja 2016. godine Europska unija donijela je Uredbu 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Ciljevi Uredbe su usklađivanje zakona o zaštiti podataka u cijeloj Europi, zaštita osobnih podataka građana EU, promjena načina pristupa osobnim podacima.

Obveznici primjene Uredbe su:

  • pravne osobe
  • tijela državne i lokalne vlasti
  • tijela državne i lokalne uprave
  • agencije
  • ustanove
  • zaklade
  • udruge
  • političke stranke

Prema Uredbi osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik) – podaci o plaći, bankovni račun, podaci o zdravlju, identifikacijska oznaka građana, porezne prijave, slike, e-mail adrese, otisak prsta, broj putovnice, broj osobne iskaznice, IP adresa.

Molim vas informirajte se i uskladite po ovom pitanju, savjet je u suradnji sa pravnicima, IT-ovcima, analitičarima podataka, voditeljima poslovnih procesa.

Za nepoštivanje GDPR-a kazne su do 4% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini ili do 20 milijuna eura, ovisno koji je iznos veći. Ovakve maksimalne kazne izricati će se za teške povrede.