Primjer 1 – Direktorica društva na porodiljnom/roditeljskom dopustu – Što sa doprinosima od 1.1.2019. godine?

Porezna reforma
5. prosinca 2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
13. prosinca 2018.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 106/2018. od 30.11.2018. u članku 42. propisano je da doprinosi za istu miruju.

Članak 42.

U članku 219. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Članu uprave trgovačkog društva i/ili izvršnom direktoru trgovačkog društva i/ili likvidatoru i/ili upravitelju zadruge kojem se godišnja obveza doprinosa utvrđuje sukladno članku 187.c. ovoga Zakona obveza svih doprinosa miruje pod uvjetima i na način propisan odredbama članaka 217. i 218. ovoga Zakona.«