Primjer darovanja (DONACIJE) majica sportskom klubu

Peticija protiv licenciranja računovođa
8. kolovoza 2017.
Iskazivanje (ino) dnevnica na JOPPD obrascu
14. listopada 2017.

Trgovačko društvo Ema kupilo je od društva Nina majice sa tiskom loga – ukupno 50 komada. Pojedinačna cijena majica iznosi 25,00 kn bez PDV-a. Prihodi društva Ema u prošloj godini iskazani su u svoti od 563.480,00 kn. Račun glasi na:

Osnovica:            1.250,00 kn

PDV (25%):             312,50 kn

Ukupno:              1.562,50 kn

 

Trgovačko društvo Ema treba:

  1. Donijeti Odluku o doniranju navedenih majici sportskom klubu
  2. Posjedovati potpisanu potvrdu o preuzimanju majica (otpremnica ili slično)
  3. Provjeriti da li iznos donacije zadovoljava uvjet da ne prelazi 2% prihoda ostvarenih u prošloj godini (563.480,00 kn x 2% = 11.269,60 kn)

 

Knjiženje računa kod društva Ema je na slijedeći način:

2200/Nina           Dobavljač                                                                                                                                                                         1.562,50 kn

4860                      Darovanje za općekorisne namjere (do 2% od prošlogodišnjih prihoda)              1.562,50 kn

 

Knjiženje plaćanja računa društvu Nina po izvodu:

1000                      Žiro račun                                                                                                                                                                        1.562,50 kn

2200/Nina           Dobavljač                                                                                                                                         1.562,50 kn

 

Obrazloženje:

PDV ne moramo obračunavati sportskoj udruzi jer nismo priznali pretporez po ulaznom računu.